Wymóg badania RTG

**************************************

Wymóg badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych

Na wniosek Klubu Wyżłów Plenum Zarządu Głównego ZKwP na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2011 podjęło uchwałę o wprowadzeniu dodatkowego wymogu hodowlanego dla psów i suk kwalifikowanych do hodowli po 1 lipca 2011 roku polegający na obowiązku przebadania psów i suk w kierunku dysplazji stawów biodrowych. Dopuszcza się wynik A, B i C.

**************************************

Script logo